บริษัทฯ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
1.พนักงานประกันคุณภาพ
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี และผ่านการอบรมระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
-เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
-สวัสดิการ เงินปรับขึ้นประจำปี โบนัส ชุดฟอร์ฺม ประกันสังคม
-หากอาศัยอยู่ใน จ.ราชบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัทฯ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
2.พนักงานฝ่ายผลิต
-จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
-ไม่ต้องมีประสบการทำงาน
-รายได้ 450 บาทขึ้นไป รวมค่าล่วงเวลา
-สวัสดิการ เงินปรับขึ้นประจำปี โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม
-หากอาศัยอยู่ใน จ.ราชบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ